برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1633 100 1
شبکه مترجمین ایران

Accessory cloud

معنی Accessory cloud در دیکشنری تخصصی

Accessory cloud را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Accessory cloud مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )