برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

Accessibility

/ˌæksesəˈbɪləti/ /əkˌsesəˈbɪləti/

معنی: دسترسی، دستیابی پذیری، امکان نزدیکی، قابلیت وصول، وسیله وصول، امادگی برای پذیرایی

واژه Accessibility در جمله های نمونه

1. Two new roads are being built to increase accessibility to the town centre.
[ترجمه ترگمان]دو جاده جدید برای افزایش دسترسی به مرکز شهر ساخته شده‌اند
[ترجمه گوگل]برای افزایش دسترسی به مرکز شهر، دو جاده جدید ایجاد می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Seminar topics are chosen for their accessibility to a general audience.
[ترجمه ترگمان]موضوعات سمینار برای دسترسی به مخاطبان عمومی انتخاب می‌شوند
[ترجمه گوگل]موضوعات سمینار برای دسترسی به مخاطبان عمومی انتخاب می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Such practices can improve accessibility and access.
[ترجمه ترگمان]چنین اقداماتی می‌تواند قابلیت دسترسی و دسترسی را بهبود بخشد
[ترجمه گوگل]چنین عملیاتی می تواند دسترسی و دسترسی را بهبود بخشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The two concepts of social and physical accessibility are related, as social benefits often accrue from physical accessibility.
[ترجمه ترگمان]دو مفهوم قابلیت دسترسی فیزیکی و فیزیکی به آن مربوط هستند، چون منافع اجتم ...

مترادف Accessibility

دسترسی (اسم)
access , availability , accessibility , approachability , range
دستیابی پذیری (اسم)
accessibility
امکان نزدیکی (اسم)
accessibility
قابلیت وصول (اسم)
accessibility
وسیله وصول (اسم)
accessibility
امادگی برای پذیرایی (اسم)
accessibility

معنی Accessibility در دیکشنری تخصصی

accessibility
[عمران و معماری] دسترسی - دستیابی
[پلیمر] دسترسی تصادفی

معنی کلمه Accessibility به انگلیسی

accessibility
• approachability; openness
limited accessibility
• restricted accessibility

Accessibility را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

negarin
دسترس پذیری
Fardin
قابل فهم بودن
آرش راد
کلمات با پسوند ity میزان کیفیت و سطح آن مفهوم را منتقل می کنند.
accessebility: میزان دسترسی - دسترس پذیری- سطح دسترسی
لنا
دسترسي اسان
احسان اکبرزاده
فراهم بودن
الهام حمیدی
آمادگی برای پذیرایی ( در صنعت گردشگری)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی accessibility

کلمه : accessibility
املای فارسی : اککسیبیلیتی
اشتباه تایپی : شززثسسهذهمهفغ
عکس accessibility : در گوگل

آیا معنی Accessibility مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )