برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1631 100 1
شبکه مترجمین ایران

Acceptance Inspection

معنی Acceptance Inspection در دیکشنری تخصصی

Acceptance Inspection
[صنعت] بازرسی جهت پذیرش بازرسی نهایی به منظور تعیین اینکه آیا یک سیستم یا وسیله، استانداردهای فنی و عملکردی مشخص شده را برآورده می سازد یا خیر. توجه: این بازدید بلافاصله پس از آزمایش وسیله یا نرم افزار انجام می گیرد و مبنای پذیرش آن قرار می گیرد. اگر سیستم پذیرفته شود، یک گواهینامه (accreditation) دریافت می کند.
[ریاضیات] بازرسی برای پذیرش

Acceptance Inspection را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Acceptance Inspection مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )