برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

Accelerated Cost Recovery System(ACRS)

معنی Accelerated Cost Recovery System(ACRS) در دیکشنری تخصصی

Accelerated Cost Recovery System(ACRS) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Accelerated Cost Recovery System(ACRS) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )