برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1689 100 1
شبکه مترجمین ایران

Acacia

/əˈkeɪʃə/ /əˈkeɪʃə/

معنی: اقاقیا، اکاسیا، اکاکیا، درخت صمغ عربی
معانی دیگر: (گیاه شناسی)، آکاسیا (درختان جنس acasia از خانواده ی mimosa)، رجوع شود به: gum arabic

بررسی کلمه Acacia

اسم ( noun )
(1) تعریف: any of several tropical trees of the mimosa family, some of which produce the commercially useful gum arabic.

(2) تعریف: any of several ornamental trees related to the acacia, such as the locust.

واژه Acacia در جمله های نمونه

1. Sometimes the so-called love, only funny acacia.
[ترجمه ترگمان]بعضی وقت‌ها عشق به نام عشق و acacia خنده‌دار
[ترجمه گوگل]گاهی اوقات به اصطلاح عشق، فقط آکواریا خنده دار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The far edge of the acacia grove was bordered by a shoulder-high wall topped by woven millet stalks.
[ترجمه ترگمان]حاشیه جنگل اقاقیا با یک دیوار پوشیده از شانه که بوته‌های ارزن آن را احاطه کرده بودند، احاطه شده بود
[ترجمه گوگل]لبه ی دور آکوچیا با یک دیوار با شانه بالا و با ساقه های ارزن بافته شده محدود می شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He lives at Acacia Gardens.
[ترجمه ترگمان]او در باغ Acacia زندگی می‌کند
[ترجمه گوگل]او در Acacia Gardens زندگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The acacia grove, like a dense cloud, became a dark backdrop for her.
[ترجمه ترگمان]بیشه اقاقیا که مانند ابری متراکم به نظر می‌رسید یک پس‌زمینه تاریک برای او شد
[ترجمه گوگل]گیاه آکاسیا، مانند یک ابر متراکم، به یک زمینه تاریک برای او تبدیل شد
...

مترادف Acacia

اقاقیا (اسم)
acacia , locust
اکاسیا (اسم)
acacia
اکاکیا (اسم)
acacia
درخت صمغ عربی (اسم)
acacia

معنی عبارات مرتبط با Acacia به فارسی

اقاقیا
(گیاه شناسی) اقاقیای سرخ (robinia hispida از خانواده ی pea که گل های درشت رز مانند می دهد - بومی امریکای شمالی)

معنی Acacia در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] اقاقیا، اکاسیا، اکاکیا، درخت صمغ عربی .
[نساجی] صمغ اقاقیا - صمغ عربی

معنی کلمه Acacia به انگلیسی

acacia
• small tree or shrub that produces clusters of yellow flowers
• an acacia is a tree with small yellow or white flowers which grows in warm countries.

Acacia را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی acacia

کلمه : acacia
املای فارسی : اککیا
اشتباه تایپی : شزشزهش
عکس acacia : در گوگل

آیا معنی Acacia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )