برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1666 100 1
شبکه مترجمین ایران

Ac | Actinium | Actinium

معنی Ac | Actinium | Actinium در دیکشنری تخصصی

Ac | Actinium | Actinium
[زمین شناسی] اکتینیم - موقعیت این عنصر در جدول تناوبی عبارت است از: - نام عنصر :Actinium - شماره اتمی :89 - وزن اتمی :(227) - آرایش الکترونی :2-8-18-32-18-9-2 - نوع عنصر :خانواده اکتینیدها - دوره جدول تناوبی :7

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Ac | Actinium | Actinium مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )