برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1657 100 1
شبکه مترجمین ایران

Abyssal plain | abyssal | abyssal

معنی Abyssal plain | abyssal | abyssal در دیکشنری تخصصی

Abyssal plain | abyssal | abyssal
[زمین شناسی] دشت مغاکی منطقه مسطح کف اقیانوس که در انتهای خیز قاره واقع است.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Abyssal plain | abyssal | abyssal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )