برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1630 100 1
شبکه مترجمین ایران

Absolute altitude

/ˈæbsəˌluːtˈæltəˌtuːd/ /ˈæbsəluːtˈæltɪtjuːd/

ارتفاع هواپیما از سطح آب یا خشکی، فرازی مطلق، ارتفاع مطلق

معنی Absolute altitude در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه Absolute altitude به انگلیسی

absolute altitude
• maximum altitude of an aircraft

Absolute altitude را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی absolute altitude

کلمه : Absolute altitude
املای فارسی : ابسلوت التیتود
اشتباه تایپی : شذسخمعفث شمفهفعیث
عکس Absolute altitude : در گوگل

آیا معنی Absolute altitude مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )