برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

Above par

واژه Above par در جمله های نمونه

1. The notes are currently trading at 10% above par.
[ترجمه ترگمان]این یادداشت‌ها در حال حاضر با ۱۰ درصد بیشتر از par معامله می‌کنند
[ترجمه گوگل]یادداشت ها در حال حاضر در معامله با 10٪ بالاتر از پ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The jeans maker's bonds are trading above par, even in a badly depressed market.
[ترجمه ترگمان]شلوار جین، حتی در بازار بد depressed، بیشتر از par معامله می‌کند
[ترجمه گوگل]اوراق قرضه سازنده شلوار جین، حتی در یک بازار به شدت افسرده، معامله می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If the bond was purchased at a premium (above par), then your overall yield to maturity will be lower than your stated coupon rate.
[ترجمه ترگمان]اگر اوراق‌قرضه در یک حق ویژه (بالاتر از par)خریداری شود، بازده کلی شما به بلوغ کم‌تر از نرخ کوپن اعلام‌شده شما خواهد بود
[ترجمه گوگل]اگر اوراق قرضه با حق بیمه (بیش از پوند) خریداری شده باشد، پس عملکرد کلی شما برای بلوغ کمتر از نرخ کوپن اعلام شده شما خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A : Yes, it is above par and exactly what we need.
...

معنی Above par در دیکشنری تخصصی

Above par
[نساجی] اصطلاحی در اتیوپی برای کالای پنبه ای سفیدگری نشده ( در بسیاری از کشورها برای پارچه خام مرغوب به کارمی رود)

معنی کلمه Above par به انگلیسی

above par
• above average, beyond what is expected

Above par را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Above par مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )