برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1641 100 1
شبکه مترجمین ایران

Above all

/əˈbʌv ɔl/ /əˈbʌv ɔːl/

از همه مهم تر، مافوق همه، مخصوصا، بالاترازهمه

واژه Above all در جمله های نمونه

1. Health and strength is above all gold.
[ترجمه ترگمان]سلامت و قدرت بالاتر از همه طلا است
[ترجمه گوگل]سلامت و قدرت بالاتر از همه طلا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Above all, I love Mark Twain.
[ترجمه ترگمان] بالاتر از همه، من عاشق مارک تواین هستم
[ترجمه گوگل]بالاتر از همه، من مارک تواین را دوست دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The tall building towered above all the others.
[ترجمه ترگمان]ساختمان بلند قد بلندتر از بقیه بود
[ترجمه گوگل]ساختمان بلند بلندتر از دیگران بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A faintly comic figure, he fears ridicule above all else.
[ترجمه ترگمان]او با صدایی ضعیف و مضحک از هر چیز دیگر از تمسخر ترس دارد
[ترجمه گوگل]شخصیت کمدی کمدی، او از همه چیز خجالت می کشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه Above all به انگلیسی

above all
• beyond everything else, more than everything else

Above all را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارا۸۳
More than any other things
فرزانه
more than everything else or most importantly
مرجان میری لواسانی
بیش از همه ی این ها
به خصوص
بیش از هر چیز
فراتر از همه
بیشتر از همه
مهم تر این که
با وجود تمام ِ ...
مخصوصاً
جواد
همه موارد بالا
Elyas karimi
For instance: abo ve all it was a good day مهم تر از همه اینکه روز خوبی بود
میثم علیزاده
مهمتر از همه
محدثه فرومدی
روی هم رفته، در مجموع، در کل
غزال سرخ
بیش از هر چیز دیگری
بیش از همه‌چیز
بیش از همه
فراتر از همه
فراتر از هر چیز دیگری
ورای هر چیز دیگری
Mella
Above all یعنی از همه مهم تر

Above all :The most important thing
محمد علی کریمی
ورای همه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی above all

کلمه : above all
املای فارسی : ابو الله
اشتباه تایپی : شذخرث شمم
عکس above all : در گوگل

آیا معنی Above all مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )