برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

Ablative agent

معنی Ablative agent در دیکشنری تخصصی

Ablative agent
[نساجی] ماده کاهنده_ماده کاهش دهنده

Ablative agent را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Ablative agent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )