برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1715 100 1
شبکه مترجمین ایران

Abiotic Erosion

معنی Abiotic Erosion در دیکشنری تخصصی

Abiotic Erosion
[آب و خاک] فرسایش ناشی از عوامل طبیعی فاقد حیات

Abiotic Erosion را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Abiotic Erosion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )