برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

Ability

/əˈbɪləti/ /əˈbɪləti/

معنی: توانایی، قابلیت، شایستگی، لیاقت، استطاعت، صلاحیت، سررشته
معانی دیگر: توانمندی، قدرت، استعداد، مهارت، عرضه

بررسی کلمه Ability

پسوند ( suffix )
• : تعریف: capacity or fitness for (such) a state, use, or action.

- advisability
[ترجمه ترگمان] حق با شماست
[ترجمه گوگل] توصیه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- readability
[ترجمه ترگمان] خوانایی
[ترجمه گوگل] قابل خواندن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- feasibility
[ترجمه ترگمان] امکان‌سنجی
[ترجمه گوگل] امکان پذیری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
حالات: abilities
(1) تعریف: the capacity or power to do something; quality of being able.
مترادف: capability, capacity, faculty, power
متضاد: inability
مشابه: competence, energy, facility, force, genius, intelligence, potency, potential, qualification, reach, resource, speed, strength, talent, understanding, wit

- Most birds have the ability to fly.
...

واژه Ability در جمله های نمونه

1. communicative ability
توانایی رسانشی،توانایی در ایجاد ارتباط

2. intellectual ability
توان هوشمندی

3. the ability to read and do simple figuring
قدرت خواندن و محاسبه‌ی ساده کردن

4. david's superior ability to memorize names
استعداد فوق العاده‌ی دیوید در حفظ کردن اسم‌ها

5. the solvent ability of water
خاصیت حل کنندگی آب

6. that politician's uncanny ability to anticipate future trends
قدرت فوق‌العاده‌ی آن سیاستمدار در پیش‌بینی گرایش‌های آینده

7. we have the ability to electrify the whole country
ما این توانایی را داریم که سرتاسر کشور را برق رسانی کنیم.

8. he does not have the ability to manage this large company
او توانایی اداره این شرکت بزرگ را ندارد.

9. success is an index of ability
موفقیت نشان جربزه است.

10. this is beyond my financial ability
از قدرت مالی من خارج است.

11. colorblind people do not have the ability to discriminate colors
اشخاص کور رنگ قدرت تمیز دادن رنگ‌ها را ندارند.

12. these birds are notorious for their ability to dive into wat ...

مترادف Ability

توانایی (اسم)
strength , ability , capability , might , potency , energy , influence , authority , vim , puissance
قابلیت (اسم)
ability , capability , susceptibility , sufficiency
شایستگی (اسم)
ability , sufficiency , competency , competence , merit , suitability , worthiness , aptitude , desert , acceptability , adequacy , pertinence , pertinency , aptness , decency , eligibility
لیاقت (اسم)
ability , capability , potency , competency , competence , merit , aptitude , autarchy , autarky
استطاعت (اسم)
ability
صلاحیت (اسم)
ability , capability , competency , competence , qualification , capacity
سررشته (اسم)
ability , competence , skill , taste

معنی عبارات مرتبط با Ability به فارسی

پسوند (اسم ساز): توانایی، تمایل، قابلیت، ظرفیت
عدم توانایی، ناشایستگی، عدم صلاحیت

معنی Ability در دیکشنری تخصصی

[نساجی] استعداد_صلاحیت_لیاقت_توانائی_قدرت
[ریاضیات] توانائی، قابلیت
[ریاضیات] نظریه ی توانایی پرداخت
[نساجی] قابلیت سوختن
[نساجی] قابلیت دیسپرس شدن
[زمین شناسی] چالخوری،قابلیت حفاری سرعت نفوذمته حفاری درسنگ برحسب متردردقیقه قابلیت چالزنی درسنگ رانشان میدهدکه به دوعامل نوع ماشین حفرچال ونوع سنگ بستگی دارد.
[نساجی] قابلیت رنگ پذیری - قابلیت رنگ شوندگی
[معدن] شیبروی (ترابری)
[معدن] قابلیت نرمایش (خردایش)
[ریاضیات] توان مکانیکی، توانایی مکانیکی
[نساجی] قابلیت ذوب شدن
[ریاضیات] قابلیت قالبگیری
[ریاضیات] توانایی جسمی

معنی کلمه Ability به انگلیسی

ability
• power, capacity, capability; skill, talent, aptitude
• -ability is added in place of `-able' at the end of adjectives to form nouns referring to a quality or state. these nouns are often not defined in this dictionary but are treated with the related adjectives.
• your ability to do something is the quality or skill that makes it possible for you to do it.
ability to pay
• capacity to pay, having the necessary resources to pay; principle that wealthier people who can afford to pay higher taxes ought to be required to do so (economics)
ability to survive
• capacity to endure, viability
ability to withstand disappointments
• ability to cope with disappointment, capability to overcome adversity
exploit the ability
• make use of the ability
germinative ability
• capacity of a seed to preserve its ability to sprout
has the ability
• is within his realm of possibility, is feasible for him, is within his power, possesses the capability to
mixed ability
• a mixed ability class or teaching system is one in which pupils are taught together in the same class, even though some are more intelligent or better at a particular subject than others.
over estimate ability
• overvalue ability
prophetic ability
• ability to predict the future
public speaking ability
• ability to give lectures in front of an audience, skills of speaking in front of a large number of people
to the best of his ability
• as best he ...

Ability را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

yasin
هم معنیpower
وفادار
توانايي
No name
توانمندی
فواد بهشتی
ظرفیت
سارا۸۳
The power and knowledge to do something
عليرضا كريمي وند
The life of each of you has the ability and ability to be excellent and extraordinary. Each of you also has the ability to enjoy your life to perfection
زندگي هر يك از شما اين توانايي و قابليت رادارد كه عالي و فوق العاده باشد. هريك ازشما نيز اين توانايي و قابليت رادر خود داريد كه از زندگي خود تا سر حد كمال لذت ببريد
The key to this secret lies in life with love and passion
کلید این راز در زندگی با عشق و اشتیاق است
Setayesh-Arya
درواقع از کلمه ی be able to به وجود اومده
که میتونیم با کلمات"can...power...skill...knack"هم معنی بدونیم
Ehsan_80arj
توانایی
کاربر آبادیس
توانایی، قابلیت
tinabailari
توانایی ، قدرت
the ability to speak English has become very important
توانایی انگلیسی صحبت کردن خیلی مهم شده
انسانی 88 ، تجربی 85 ، ریاضی 84
فاطمه
The physical or mental power or skill to do something
FOR EXAMPLE: Human's "ability" to talk makes him different from animals
مینا عنایتی
توانایی.
سهند کرم زاد
the power to do sth
helia
توانایی
مینا عنایتی
توانایی
Tina moslemipour
the power to do something
for example : He is a man of great musical ability
fatemeh
توانایی.استعداد
tinabailari
توانایی
He has the ability to do things well ♾♾♾
او این توانایی را دارد تا کارها را به خوبی پیش ببرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ability

کلمه : ability
املای فارسی : ابیلیتی
اشتباه تایپی : شذهمهفغ
عکس ability : در گوگل

آیا معنی Ability مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )