برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1635 100 1
شبکه مترجمین ایران

Abbot cox process

معنی Abbot cox process در دیکشنری تخصصی

[نساجی] روش خاص به کار بردن رنگهای خمی روی سلولز در ماشینه

Abbot cox process را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Abbot cox process مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )