برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1657 100 1
شبکه مترجمین ایران

Abbe refractometer | Abbe | Abbe

معنی Abbe refractometer | Abbe | Abbe در دیکشنری تخصصی

Abbe refractometer | Abbe | Abbe
[زمین شناسی] شکست سنج دستگاهی برای تعیین کردن شاخص ( ضریب ) شکستگی مایعات، کانی ها و سنگ های قیمتی ( جواهرات ). نحوه عمل آن بر پایه اندازه گیری زاویه بحرانی می باشد.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Abbe refractometer | Abbe | Abbe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )