برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

Abandoned Well

معنی Abandoned Well در دیکشنری تخصصی

Abandoned Well
[مهندسی گاز] چاه متروک
[نفت] چاه متروک
[نفت] چاه موقتا تعطیل

Abandoned Well را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Abandoned Well مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )