برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

Abaca

بررسی کلمه Abaca

اسم ( noun )
• : تعریف: a Philippine plant of the banana family that yields a fiber used in making rope.

معنی Abaca در دیکشنری تخصصی

[نساجی] نوعی الیاف برگی گیاه_آباکا ، لیف موزی _الیافی که از بوته ای به همین نام گرفته و در طناب سازی مصرف می شود

معنی کلمه Abaca به انگلیسی

abaca
• philippine plant which yields long fibers that are used to make rope and other items

Abaca را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Abaca مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )