برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1544 100 1
شبکه مترجمین ایران

ANA

/ˈɑːnə/ /ˈɑːnə/

معنی: اطلاعات سودمند، از هر کدام بمقدار مساوی
معانی دیگر: مخفف: انجمن پرستاران امریکا، پیشوند:، فراز، به سوی بالا [anadromous]، عقب، معکوس [anagram]، دوباره [anabaptist]، سرتاسر، کاملا [analysis]، (در نسخه ی پزشکی) از هر یک (از اجزای مذکور)، مجموعه ای از روایات و خاطرات (به ویژه توسط یا درباره ی شخص واحد)، adv : درنسخه نویسی از هر کدام بمقدار مساوی، n : مجموعه یا گلچینی از گفته ها واقوال یک شخص، منتخبات

بررسی کلمه ANA

پسوند ( suffix )
• : تعریف: collected items or information pertaining to (such) a subject.

- Victoriana.
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل] ویکتوریاانا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
پیشوند ( prefix )
(1) تعریف: up or upward.

- anabatic
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل] anabatic
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: back or backward.

- anachronism
[ترجمه ترگمان] anachronism
[ترجمه گوگل] anachronism
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- anapest
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل] آناپست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه ANA در جمله های نمونه

1. Ana sat with a bowed head and spoke in a forlorn voice.
[ترجمه ترگمان]Ana با سر خمیده نشست و با صدایی غمگین شروع به صحبت کرد
[ترجمه گوگل]Ana نشسته با سر تقسیم شده و صحبت کرد در صدای تلخی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Ana wandered off to get a drink.
[ترجمه ترگمان]Ana به گردش رفته بودند تا یک نوشیدنی بخورند
[ترجمه گوگل]Ana سرگردان برای گرفتن یک نوشیدنی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Diane goes to Santa Ana High.
[ترجمه ترگمان]دایان به سانتا آنا رفت
[ترجمه گوگل]دیان به Santa Ana High می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I go to Santa Ana High.
[ترجمه ترگمان]من به خانه سانتا آنا می‌روم
[ترجمه گوگل]من به سانتا آنا بالا میروم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This time it was not Ana who took her breath away.
...

مترادف ANA

اطلاعات سودمند (اسم)
ana
از هر کدام بمقدار مساوی (اسم)
ana

معنی عبارات مرتبط با ANA به فارسی

پسوند (اسم ساز): نوشتجات، روایات، دانستنی ها [americana]

مخفف ANA

ANA
عبارت کامل: American Nurses Association
موضوع: سازمانی
انجمن پرستاران آمریکا
عبارت کامل: AntiNuclear Antibody(les)
موضوع: پزشکی
انتی بادی ضد هسته

معنی کلمه ANA به انگلیسی

ana
• american union of medical nurses
• collection of items (especially that typifies a certain area or person, etc.); anthology, analects; one part of a collection, one item out of an anthology

ANA را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ana

کلمه : ANA
املای فارسی : آنا
اشتباه تایپی : شدش
عکس ANA : در گوگل

آیا معنی ANA مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )