برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1545 100 1
شبکه مترجمین ایران

AMU

واژه AMU در جمله های نمونه

1. We looked across the river, to the majestic Amu.
[ترجمه ترگمان]ما از رودخانه گذشتیم و به سوی رودخانه با شکوه رفتیم
[ترجمه گوگل]ما در سراسر رودخانه، به Amu با شکوه نگاه کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. AMU 00can you maintain visual and climb?
[ترجمه ترگمان]ساعت ۹ می‌تونی تصویری رو حفظ کنی و بری بالا؟
[ترجمه گوگل]AMU 00 می تواند بصری و صعود خود را حفظ کند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. PVM is an optional function module located in AMU.
[ترجمه ترگمان]PVM یک مدول تابع اختیاری است که در AMU قرار دارد
[ترجمه گوگل]PVM یک ماژول عملکرد اختیاری است که در AMU واقع شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This is 011 grams per mole or 011 atomic mass units,AMU.
[ترجمه ترگمان]در هر خال، ۰۱۱ گرم در هر خال و یا بار اتمی ۰۱۱، AMU وجود دارد
[ترجمه گوگل]این 011 گرم به ازای هر مول یا 011 واحد جرم اتمی AMU است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با AMU به فارسی

مخفف: (فیزیک) واحد جرم اتمی، واحد اتمی جرم
مخفف: (فیزیک) واحد جرم اتمی، واحد اتمی جرم

مخفف AMU

عبارت کامل: Atomic Mass Unit
موضوع: واحدهای محاسباتی
یکای واحد جرم اتمی (Unified Atomic Mass Unit) معمولا به طور مختصر به شکل amu یا u دالتون (dalton، نماد Da) یک یکای اندازه گیری برای جرم در مقیاس های اتمی یا ملوکولی است. که به صورت یک دوازدهم جرم اتم کربن-۱۲ در حالت عادی شناخته می شود که برابر ۱. ۶۶۰۵۳۸۹۲۱(73)×۱۰−۲۷ کیلوگرم است.
این یکا تقریبا با جرم یک نوترون یا پروتون برابر است و این تفاوت مقدار به خاطر تفاوت جرمی است که به انرژی بستگی هسته تبدیل می شود.

معنی AMU در دیکشنری تخصصی

[نساجی] (مخفف) واحد جرم اتمی

معنی کلمه AMU به انگلیسی

amu
• unit of mass equal to 1/12 the mass of a carbon atom
amu darya
• river in central asia

AMU را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🖤MANI🖤
atomic mass unit = یکای جرم اتمی

بعضی مواقع آن را با u نیز نشان می دهند .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی AMU مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )