برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

ALARA

مخفف ALARA

ALARA
عبارت کامل: As Low As Reasonably Achievable
موضوع: علمی
ALARA یک اصل و یک واژهٔ اختصار یافته در مهندسی هسته ای، رادیوبیولوژی و فیزیک بهداشت است.

ALARA مخفف As Low As Reasonably Achievable می باشد (آنقدر کم که منطقا دست یافتنی باشد)، و مفهوم «هر چه کمتر موجه شدنی»، و لذا معنی عوامل اجتماعی و اقتصادی که باید برای حفاظت در برابر تشعشع مد نظر قرار گیرند را میرساند.

این اصطلاح مشابه با اصل بهینه سازی حفاظت مورد استفاده بوسیله کمیسیون بین المللی محافظت از تشعشع (ICRP) می باشد.

ALARA را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی ALARA مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )