برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1543 100 1
شبکه مترجمین ایران

AIS

مخفف AIS

AIS
عبارت کامل: Androgen insensitivity syndrome
موضوع: پزشکی
یک بیماری که در نتیجه ناتوانی ناقص یا کامل از سلول برای پاسخ به آندروژن ها است

AIS را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

luna
Automatic identification system
سیستم شناسایی اتوماتیک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی AIS مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )