برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1541 100 1
شبکه مترجمین ایران

AILLF

مخفف AILLF

AILLF
عبارت کامل: Association Iranienne de Langue et Litterature francaises
موضوع: سازمانی
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
اهداف
به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی آموزش زبان و ادبیات فرانسه و ادبیات تطبیقی (گرایش فرانسه - فارسی) و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی پژوهشی در زمینه های آموزش زبان و ادبیات فرانسه و ادبیات تطبیقی، انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، تشکیل می شود.

AILLF را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی AILLF مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )