برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1545 100 1
شبکه مترجمین ایران

AIA


مخفف: انستیتوی معماران امریکا

واژه AIA در جمله های نمونه

1. AIA currently have more than 20, 000,000 customers and more than 200,000 insurance marketing force.
[ترجمه ترگمان]AIA در حال حاضر بیش از ۲۰، ۰۰۰،۰۰۰ مشتری و بیش از ۲۰۰،۰۰۰ نیروی بازاریابی بیمه دارد
[ترجمه گوگل]AIA در حال حاضر بیش از 20، 000،000 مشتری و بیش از 200،000 نیروی بازاریابی بیمه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. AIA China is a member of the AIA Group.
[ترجمه ترگمان]AIA چین عضو گروه AIA است
[ترجمه گوگل]AIA چین عضو گروه AIA است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. At that price, AIA would be valued above the market values of many suitors.
[ترجمه ترگمان]در این قیمت، AIA بر ارزش بازار بسیاری از خواستگاران بسیار ارزش‌گذاری می‌شود
[ترجمه گوگل]در این قیمت، AIA بالاتر از ارزش بازار بسیاری از دوستداران ارزش خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Objective To observe the effect of thermal mineral mud-bath(TMM) on the adjuvant-induced arthritis(AIA) of rats and study the therapeutic mechanism of TMM.
[ترجمه ترگمان]هدف از این تحقیق مشاهده اثر of (TMM)بر روی آرتروز adju ...

مخفف AIA

AIA
عبارت کامل: American Institute of Architects
موضوع: سازمانی
سازمانی صنفی که در سال ۱۸۵۷ تأسیس شد و هدف از تأسیس آن پی ریزی و ارتقای روحیهٔ حرفه ای گری و پاسخگویی در میان اعضاء و نشان دادن مزایای طراحی معماری بود.

AIA را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی aia

کلمه : AIA
املای فارسی : آیا
اشتباه تایپی : شهش
عکس AIA : در گوگل

آیا معنی AIA مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )