برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

AGN

مخفف AGN

AGN
عبارت کامل: Active Galactic Nucleus
موضوع: علمی
یک هسته کهکشانی فعال (AGN) ناحیه ای متمرکز در مرکز کهکشان هاست که معمولا در تمام ناحیه های طیف الکترومغناطیسی از بقیه کهکشان درخشان تر است. کهکشانی که دارای هسته کهکشانی فعال باشد را کهکشان فعال می نامند. تصور می شود علت این پدیده برافزایش سیاه جاله کلان جرم مرکز کهکشان میزبان است. هسته های کهکشانی فعال پرنورترین اجرام در عالم هستند و بررسی آنها می تواند هم به کشف اجرام دور کمک کند و هم به تصحیح یا دستیابی به مدل های کیهان شناختی.

معنی AGN در دیکشنری تخصصی

AGN را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی AGN مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )