برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

AFNOR

AFNOR را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
استاندارد ملی فرانسه

(Association Fran�aise de Normalisation (AFNOR, en: French Standardization Association

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی AFNOR مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )