برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1543 100 1
شبکه مترجمین ایران

AFFW

مخفف AFFW

AFFW
عبارت کامل: Argument From Free Will
موضوع: عمومی
برهان اراده آزاد (AFFW)، یکی از براهین اثبات عدم وجود خدا ست.

این برهان می کوشد علم مطلق خدا و اختیار انسان را متناقض نشان دهد؛ به گونه ای که تنها یکی از این دو پذیرفتنی باشند؛ سپس چون وجود اختیار در انسان را بدیهی می داند، فرض علم مطلق خدا را مردود شمارد؛ و چون علم مطلق خدا از لوازم خداشناسی متعارفی (ادیان ابراهیمی) است، وجود خدا را رد کند.

AFFW را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی AFFW مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )