برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

ADPCM transcoder

معنی ADPCM transcoder در دیکشنری تخصصی

ADPCM transcoder
[برق و الکترونیک] رمز گردان ( ای دی پی سی ام ) مدار رمز گردان تک - کانالی دوسویه ( نوعاً مجتمع ) که رمز گردانی ( ای دی پی سی ام ) را در سرعت های 64کیلو بایت بر ثانیه تا 5.12 مگابایت بر ثانیه مطابق با (آی تی سی سی ای تی تی )721گیگا و استاندارد ملی آمریکا به شماره تی 1. 301-1987 انجام می دهد .

ADPCM transcoder را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی ADPCM transcoder مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )