برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1629 100 1
شبکه مترجمین ایران

ACTH


مخفف: هورمون پلی پپتید (که از غده ی هیپوفیز گرفته می شود و کابرد دارویی دارد)

بررسی کلمه ACTH

اسم ( noun )
• : تعریف: a hormone produced by the anterior pituitary that stimulates the cortex of the adrenal gland to produce cortisone and other hormones; adrenocorticotropic hormone.

مخفف ACTH

ACTH
عبارت کامل: Adreno Cortico Trophic Hormone
موضوع: پزشکی
هورمون آدرنوکورتیکوتروپین

معنی کلمه ACTH به انگلیسی

acth
• hormone secreted by the pituitary gland which stimulates steroid production by the cortex of the adrenal glands (physiology)

ACTH را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی acth

کلمه : ACTH
املای فارسی : اکته
اشتباه تایپی : شزفا
عکس ACTH : در گوگل

آیا معنی ACTH مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )