برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1630 100 1
شبکه مترجمین ایران

ACM


کامپیوتر : asssociation for computing machineryانجمن ماشین الات کامپیوترى

واژه ACM در جمله های نمونه

1. ACM 10274 Fans and Gems source code integrity, and can be used directly.
[ترجمه ترگمان]ACM ۱۰۲۷۴ طرفداران و یکپارچگی کد منبع Gems، و می‌توانند به طور مستقیم مورد استفاده قرار گیرند
[ترجمه گوگل]ACM 10274 طرفداران و Gems یکپارچگی منبع منبع، و می تواند به طور مستقیم استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The blend of acrylate rubber ( ACM ) and ethylene propylene diene terpolymer ( EPDM ) was prepared.
[ترجمه ترگمان]ترکیبی از متیل اکریلات (ACM)و دی ان terpolymer propylene (EPDM)آماده شد
[ترجمه گوگل]مخلوط لاستیک اکریلات (ACM) و ترپلیمر اتیلن پروپیلن دیئین (EPDM) تهیه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. ACM paper Texture Mapping complete source code can be used directly.
[ترجمه ترگمان]می‌تواند به طور مستقیم مورد استفاده قرار گیرد
[ترجمه گوگل]مقاله ACM بافت نقشه برداری کامل کد منبع را می توان به طور مستقیم استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Alcoholic Cardiomyopathy ( ACM ) is a dilated cardiomyopathy cause by chronic, great of alcohol consumption.
[ترجمه ترگما ...

مخفف ACM

ACM
عبارت کامل: Association for Computing Machinery
موضوع: سازمانی
نام اولین انجمن علوم کامپیوتری است که در سال 1947 تاسیس شد این انجمن اولین مسابقه رسمی ICPC را در سال 1976 برگزار کرد.

معنی ACM در دیکشنری تخصصی

ACM
[کامپیوتر] انجمن جهانی متخصصین کامپیوتر که در آمریکا مستقر بوده و آدرس اینترنتی آنها می باشد .-association for computing machinery - انجمن ماشین آلات کامپیوتری : Association Computing Machinery

معنی کلمه ACM به انگلیسی

acm
• international organization devoted to promoting information technology and serves as a professional society for people working in the field of information technology

ACM را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی acm

کلمه : ACM
املای فارسی : ای‌سی‌ام
اشتباه تایپی : شزئ
عکس ACM : در گوگل

آیا معنی ACM مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )