برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1630 100 1
شبکه مترجمین ایران

ACL

مخفف ACL

ACL
عبارت کامل: Access Control List
موضوع: کامپیوتر
فهرستی مرتبط با فایل حاوی اطلاعات مربوط به کاربران با گروههایی که مجوز دستیابی یا تغییر فایل را دارند.

ACL را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mohammadhassan
مخفف رباط صلیبی
Meh
The Austin City Limits (ACL) Music Festival
امیررشنی
رباط صلیبی بیشتر در نسخ پزشکی بکار می آید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی ACL مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )