برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1630 100 1
شبکه مترجمین ایران

ACK

/ˈæk/ /ˈæk/

علامتی در ارتباطات و بی سیم و تلفن که بجای حرف aبکار میرود

واژه ACK در جمله های نمونه

1. B ack at the shop, Idid whitehead never had the nerve todo.
[ترجمه ترگمان]ب - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ترجمه گوگل]B در فروشگاه خریداری شد، Idid whitehead هرگز هیچ عصبی نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He says the commission would ack act narrowly and enforce only parts of existing law.
[ترجمه ترگمان]وی می‌گوید که این کمیسیون به سختی اقدام خواهد کرد و تنها بخش‌هایی از قانون موجود را اجرا خواهد کرد
[ترجمه گوگل]او می گوید که کمیسیون به طور دقیق عمل می کند و فقط بخش هایی از قوانین موجود را اجرا می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In order to avoid ambiguous acknowledgement or negative acknowledgement (ACK/NAK) and diffusion of cooperation process, cooperative and noncooperative frames are distinguished.
[ترجمه ترگمان]به منظور اجتناب از تایید مبهم و یا تایید منفی (ACK \/ NAK)و انتشار فرآیند هم‌کاری، قالب‌های مشارکتی و noncooperative متمایز هستند
[ترجمه گوگل]برای جلوگیری از تصدیق مبهم یا تصدیق منفی (ACK / NAK) و گسترش روند همکاری، فریم های تعاونی و عدم همکاری مشخص می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با ACK به فارسی

(خودمانی) توپ ضدهوایی، آتش ضدهوایی
(خودمانی) توپ ضدهوایی، آتش ضدهوایی

مخفف ACK

عبارت کامل: Acknowledgement Packet
موضوع: کامپیوتر
ACK در سخت افزار شبکه، به معنای پیام تصدیق می باشد.
فرستنده با ارسال هر بسته، منتظر پیام تصدیق از طرف گیرنده می شود.

معنی ACK در دیکشنری تخصصی

ack
[کامپیوتر] لامت اختصاری اسکی کد که به معنای تصدیق است . این علامت در سیستمهای قدیمی تله تایپ و در مودم و خروجی از پروتکل ها دیگر به کار می رفت . وقتی بسته داده ای به درستی دریافت شده است و کامپیوتر دریافت کننده آماده دریافت بسته بعدی است این علامت ارسال می شود-acknowledged - کاراکتر مورد قیول Ackowledge Character

معنی کلمه ACK به انگلیسی

ack
• character or message sent by a receiving modem to a sending modem to indicate that a data packet has arrived complete and error-free (computers, telecommunications)
ack ack
• (british) signalmen's former telephone pronunciation of aa; antiaircraft gun
ack ack
• (british) signalmen's former telephone pronunciation of aa; antiaircraft gun

ACK را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ack

کلمه : ack
املای فارسی : اچک
اشتباه تایپی : شزن
عکس ack : در گوگل

آیا معنی ACK مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )