برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1406 100 1

ACH


(بانکداری) مخفف: مرکز پایاپای خودکار، دفتر تهاتر خودکار

واژه ACH در جمله های نمونه

1. Ach, Jessica, it gave me the excuse!
[ترجمه ترگمان]! اوه، \"جسیکا\"، این بهونه رو به من داد
[ترجمه گوگل]آه، جسیکا، به من احتیاج داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Kind: Ach nichts, Oma m ? chte nur auf die Toilette.
[ترجمه ترگمان]ام - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - فقط کافیه که اون (nur)بمیره (منظورش اینه که اون داره میمیره)
[ترجمه گوگل]اشک های آهسته، Oma m؟ چای نوشیدنی توالت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Apollo program were not so much a ach Internet Explorervement as a technical accomplishment.
[ترجمه ترگمان]برنامه آپولو نه چندان بزرگ بود و نه به عنوان یک موفقیت فنی
[ترجمه گوگل]برنامه Apollo به عنوان یک پیشرفت فنی بسیار پیچیده اینترنت نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Objective: To extract Usnic acid from usnea longisima ach, and to evaluate the ability of Usnic acid to inhibit growth of human prostate cancer cells PC-3M in vitro.
[ترجمه ترگمان]هدف: استخراج اسید Usnic از usnea longisima ach و ارزیابی توانایی اسید Usnic برای مهار ر ...

معنی عبارات مرتبط با ACH به فارسی

چون می سوزدخاکسترسفیدباقی می گذارد

مخفف ACH

ACH
عبارت کامل: Association for Computers and the Humanities
موضوع: سازمانی
ACH یک سازمان بین المللی است که مشوق تحقیقات در زبان، مطالعات ادبی تاریخی، انسان شناسی و علوم اجتماعی به کمک کامپیوتر و استفاده از آن در آفرینش و مطالعه هنر و موسیقی و رقص می باشد.

ACH را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ach
کلمه : ACH
املای فارسی : ایچ
اشتباه تایپی : شزا
عکس ACH : در گوگل

آیا معنی ACH مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )