برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1406 100 1

ABR

مخفف ABR

ABR
عبارت کامل: Area border router
موضوع: کامپیوتر
به روتر مرزی در شبکه abr میگویند.

ABR را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی ABR مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )