برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1692 100 1
شبکه مترجمین ایران

AAL

واژه AAL در جمله های نمونه

1. AAL Flight 888 from New York has been delayed owning to engine trouble.
[ترجمه ترگمان]پرواز شماره ۸۸۸ - ۸۸۸ از نیویورک به دلیل مشکل موتور به تعویق افتاد
[ترجمه گوگل]هواپیمای AAL 888 از نیویورک به علت مشکلات موتور به تأخیر افتاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. AAL 5 is typically associated with UBR traffic.
[ترجمه ترگمان]AAL ۵ معمولا با ترافیک UBR مرتبط است
[ترجمه گوگل]AAL 5 به طور معمول با ترافیک UBR مرتبط است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Please book me one first class seat on AAL Flight 71to New York?
[ترجمه ترگمان]لطفا برای من یک صندلی برای اولین کلاس در پرواز شماره یک به نیویورک رزرو کنید؟
[ترجمه گوگل]لطفا یک صندلی کلاس اول را در AAL Flight 71به نیویورک بسپارید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. One particular type of AAL service user is the signalling entity wishing to communicate with a peer entity .
[ترجمه ترگمان]یک نوع خاص از کاربران خدمات AAL، نهاد سیگنال دهی است که تمایل دارد با یک نهاد همتا ارتباط برقرار کند
[ترجمه گوگل] ...

مخفف AAL

AAL
عبارت کامل: ATM Adaptation Layer
موضوع: کامپیوتر
لایه ATM ای که به عنوان میانجی بین لایه های سطح بالا و پایین عمل نموده و انواع مختلف داده ها (از جمله صدا، تصویر و قاب داده ها) را به داده های 48 بایتی مورد نیاز ATM تبدیل می کند.

معنی AAL در دیکشنری تخصصی

[نساجی] رنگینه قرمز طبیعی که از ریشه گیاه مورینا تینکتوریا در هند شرقی به دست می آید

معنی کلمه AAL به انگلیسی

aal
• east indian small evergreen shrub

AAL را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی AAL مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )