برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

A thief believes everybody steals

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا میرحسینی
کافر همه را به کیش خود پندارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی A thief believes everybody steals مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران