برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1518 100 1
شبکه مترجمین ایران

A station ; master station

معنی A station ; master station در دیکشنری تخصصی

A station ; master station
[برق و الکترونیک] ایستگاه ای ؛ ایستگاه اصلی ایستگاه « لوران» که سیگنال آن همواره پیش از سیگنال ایستگاه پیرو یا بی و در فاصله ی زمانی بیشتر از نصف یک تناوب تکرار ارسال می شود .

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی A station ; master station مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )