برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

A display


الکترونیک : ارائهa

معنی A display در دیکشنری تخصصی

A display
[برق و الکترونیک] نمایشگر ( ای ) نوعی نمایشگر راداری که در آن هدفها ، به صورت انحرافهای عمودی از خط افقی ، که ناینده ی مبنای زمانی است ، ظاهر می شوند . فاصله ی هدف متناسب با فاصله ی افقی انحراف از یک سر محور مبنای زمانی است و شدت سیگنال پژواک هدف متناسب با دامنه ی انحراف عمودی است .نمایشگر (ای) در رادار هدف را به صورت یک جهش عمودی روی محور مبنای زمانی افقی و درسمت راست جهش ارسالی نشان می دهد . فاصله ی بین جهشها متناسب با فاصله ی هدف است .

A display را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی a display

کلمه : A display
املای فارسی : ا دیسپلی
اشتباه تایپی : ش یهسحمشغ
عکس A display : در گوگل

آیا معنی A display مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )