برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1599 100 1
شبکه مترجمین ایران

A | horizon | horizon | horizon

معنی A | horizon | horizon | horizon در دیکشنری تخصصی

A | horizon | horizon | horizon
[زمین شناسی] افق a ، خاک بالایی فوقانی ترین منطقه خاک است و افقی است که رشد و نمو گیاهان در آن نفوذ می کنند. این افق از مواد خاکی نرم (رس) که غنی از مواد آلی و موجودات زنده میکروسکوپی است تشکیل یافته است که وجود این مواد آلی باعث رنگ خاکستری تا سیاه این افق می گردد. البته این زمین غالبا برای کشاورزی مناسب میباشند. اکسیدهای آهن و همچنین بعضی از مواد محلول ممکن است از این منطقه به افق b برده شوند و در آنجا رسوب کنند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی A | horizon | horizon | horizon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )