a lazy person

پیشنهاد کاربران

شخص تنبل
انسان تنبل
یه فرد تنبل
یک شخص بی حوصله یا تنبل
یک شخص تنبل
فردی تنبل
یک فرد تنبل
تنبل
یک فردتنبل، بی حوصله. شخصی تنبل
a ) kazy person )
اگر ( a ) رابردارید وبجاش ( he ) یا ( she ) بزارید.
?Do he/she a lazy person
معنی به فارسی:آیااویک آدم تنبل، بی حوصله است؟
ازطرف شهرارومیه. . . . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما