24 7

پیشنهاد کاربران

این عدد یک اصطلاح است
یه راهی برای گفتنِ تداوم در چیزی است
یعنی :
تا همیشه خدا . .
بیست - چهاری . . . یعنی 24 ساعته
24/7
یعنی در هفت روز هفته و کل بیست و چهار ساعت روز.
بیشتر توی متن و مقاله کتاب ها و سایت ها از این طریق استفاده میشه.
در تمام ساعات شبانه روز
۲۴ ساعته و هر روز
مثل داروخانه های شبانه روزی
یا فروشگاههای آنلاین
The online shops are 24/7
بیست و چهاری
24/7
adverb, adjective informal
24 Hours a day, seven days a week: all the time
قید، صفت، غیر رسمی
24 ساعت شبانه روز، هفت روز هفته: تمام وقت
We're open for business 24/7.
We offer 24/7 internet access.
منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/24-7
شبانه روزی
بدون وقفه
همواره
بیست چهارساعته
بیست و چاری
بیست و چار ساعت هفت روز هفته
به معنای تمام زمان ( بیست و چهار ساعته )

بپرس