برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

2. Methodology

2. Methodology را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علي اصغر محمودي
روش شناسي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی 2. Methodology مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )