برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

“bottom up” view

“bottom up” view را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
دیدگاه پائین به بالا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی “bottom up” view مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )