برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

معنی

معنی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرمهدی
جاملانه
آرش
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست: واتا، مِبِست (کردی) آرْتا (سنسکریت: آرتهَ)
Reza Sadegh-Beyki - رضا صادقبیکی
مانا.
معنی که به تازی معنا خوانده می‌شود از ریشه فارسی هست و بر پایه کتاب معربات �دی شیر� واژه تازی شده از مانا هست. واژه مان فارسی با mean(مان) و meaning(مانا) انگلیسی هم ریشه و هند اروپایی هست و تازی نیست.
در تازی معنی که اسم مکان عنی باید باشد وجود ندارد و ریختهای دیگر آن چون یعنی هم ساختگی از مانا هست
نیازعلی شمس
خواسته،درونمایه ، راستینه یا درستی ،باره،شَوَند:
معنی این سخن:درونمایه این سخن
دراین معنی: در این باره
در معنی آنکه: به شوند آنکه
(آگاهی بیشتر در دهخدا)

علی بهجو
معنی= به سخنی دیگر گفتن
معنی= آشکار کردن. یا. گفتن
The one
پارسی تازی گشته (معرب) واژه مانا.
دیگر همتایان: مانکm�nak، آرش�reš، چم cam
Any
Synonym s که مترادف کلمه ی meaning است که هردو ب معنی ،، معنی کردن یا معنی است
غفار
بار، بن مایه
محمدحسین بهاری
این واژه تازی است و برابر پارسی آن:

_آرِش
و
_ چم است.
مانا، مینا و مینو نیز دیده شده است.
هالامت
معنی توو پارسی میشه: چم و مانا . آرش به هیچ روی درست نیست . آرش مانند سدها واژه‌ی دیگه از ساخته های فرقه‌ی آذرکیوانه و دساتیری است واژه های دساتیری که بدجور توو فرهنگ های پارسی رخنه کرده همه شون بی پایه و بی بنیاده.
امین آریا
همتای پارسی این واژه ماناک یا مانک است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی معنی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )