پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (the)

٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٠ بازدید

سلام کجا باید ازکلمه the استفاده کنم مثل:  the ugly

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٢ بازدید

سلام  آیا به کار بردن the اینجا اشتباهه ؟ اگر آره چرا ؟  ...arriving at   the gate two...

٤ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٤٢ بازدید
×
٢,٥٨٠
×
١,٠٠٧