پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (some)

١ رأی
٣ پاسخ
٢٩ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢٠٤ بازدید

تمامی واژه های که با some شروع می شن مانند somewhere , somebody , sometimes  و ... همراه با معنا

٧ ماه پیش
×
١,٠٨٤
×
٥٤٦
×
٢
×
١