پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (sentence)

٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٧٩ بازدید

جملات عامیانه در زبان انگلیسی Watch it go  یعنی چه؟

٢١,٨٧٦
٥ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٧ پاسخ
٣٥١ بازدید
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٦٧ بازدید

If the enemy is taking his ease, he can harass him; This passage may be cited as evidence against Mei Yao-Ch`en's interpretation of I.  یه فرهنگ جامع از کلمات تخصصی جنگ و رزم   معرفی میکنید؟ تشکر اگه سایت هم می‌شناسید بگید ممنون .

١,٣٦١
٨ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٠٢ بازدید
٢ رأی
٧ پاسخ
٥٩١ بازدید
×
٤,١٢٣
×
٣,٤١٨
×
١,٣٥٢
×
٢٠٣
×
١٥٣
×
٦٩
×
٣٥
×
٢٤
×
١٢
×
٣