پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (ri)

٠ رأی
٠ پاسخ
٤١ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

قارچ P. polycephalum معروف به"The Blob" قدرت دارد انتخاب کوتاهترین مسیر وحافظه در مسیر جست بدون تکرار و...  که در الگوریثم های پیچیده ومتعدد با استفاده از ابررایانه (و دارای خطا البته) قابل حل و ...

١ ماه پیش
×
٢٠
×
١٥