پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (misophonia)

٢ رأی
١ پاسخ
٣٢ بازدید

"misophonia "  یک اختلال روانیه یا بیماری؟ چه راه هایی برای درمانش هست ؟

٢ هفته پیش