پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (many)

١ رأی
٣ پاسخ
٢٨ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
١١٥ بازدید

چگونه باید بفهمیم یک کلمه قابل شمارش است تا از many استفاده کنیم و چطوری باید بفهمیم قابل شمارش نیست؟

٩ ماه پیش
×
١,٠٨٤
×
٣
×
١