پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (did)

١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٩٧٨ بازدید

در زبان انگلیسی چه موقع باید از did استفاده کرد و چه موقع از شکل گذشته فعل؟

٩ ماه پیش
×
١,٣٩٢